Agencija

Poslovnu agenciju „Blue Q Point“ osnovao je Zvezdan Marković, krajem juna 2000.god.

Agencija je osnovana u Beogradu, sa sedištem u ulici VI Ličke divizije 16, namenjena je konsalting i menadžment poslovima.

Agencija ima otvoreni dinarski i devizni žiro račun pri Societe Generale Srbija Bank u Beogradu.

Poslovna agencija „Blue Q Point“ se bavi pre svega poslovima konsaltinga i treninga u auto industriji, uključujući treninge:

IATF 16949 Osnove (2 dana),
IATF 16949 Tranzicija (2 dana),
IATF 16949 Interni audit, (4 dana),
VDA6.3 Procesni audit (2 dana),
APQP/CP (1 dan),
FMEA (1 dan),
PPAP (1 dan),
SPC (2 dana),
MSA (GR&R) (1 dan),
LEAN (2 dana),
LEAN VSM (2 dana),
5S (1 dan),
Problem solving (G8D/7S/A3/SS) (1 dan),
LEAN SIX SIGMA (1/3/5 dana za YB/GB/BB),
Error proofing (1 dan),
CTQ (1 dan) itd.
po metodologiji i u saradnji sa austrijskim partnerom, firmom RADING GROUP, uz najsavremenija metodska znanja i alatima vezanim za savremenu automobilsku industriju i radi direktno za velike proizvođače automobila širom EU. Sve obuke su pojedinačno trajanja 1-5 dana, uz primenu najmodernije metodologije, prezentacija, dosta radionica, a mogu biti zaokružene i testovima, koji su obavezni za neke od treninga (Interni audit, Procesni audit, FMEA, itd.). Neke reference: Daido metal, FIAT (FCA), Magna Steyr, BMW, Yura corporation, Adlerital Plastic, Leoni, Delphi Packard, Mei Ta Europe, Adient seating, PKC Group, Mecaplast, Coficab, NIS (Lean Six Sigma GB), Metech (Lean Six Sigma GB), itd. Treninzi se organizuju u okviru „Blue Q Point“, u saradnji sa firmom „Rading group“, kao i u saradnji sa TMS Akademijom. Jedan od trenera može biti i gospodin Radišić Darko, Dipl. Ing. vlasnik i direktor firme RADING GROUP, Graz, Austrija.

Poslovna agencija „Blue Q Point“ takođe može da ponudi i 1-dnevne osnovne obuke, 2-dnevne obuke za interne auditore i konsalting primene za QMS, EMS i OHSAS. Kao i obuku strateškog menadžmenta (sa ili bez alata optimizacije procesa). Sve ove obuke se realizuju sa sličnim interaktivnim tehnikama, uključuju puno radionica, testove itd. Ovakve obuke su održane u više desetina kompanija.

Misija Agencije je da doprinese jačanju konkurentnosti nacionalne ekonomije unutar sopstvenog delokruga rada, tj. unutar tehničke standardizacije.