Komentari

Poštovani posetioci,

na prezentaciji se godišnji broj posetilaca kretao na sledeći način:

godina broj posetilaca
2000 – 150dijagramposete_v
2001 – 550
2002 – 800
2003 – 1.130
2004 – 1.808
2005 – 3.593
2006 – 3.425
2007 – 4.905
2008 – 6.182
2009 – 3.234
2010 – 5.340
2011 – 6.641
2012 – 7.201
2013 – 16.011
2014 – 27.003
2015 – 26.479
2016 – 25.344
2017 – 21.898

UKUPNO 161.981 posetilac zaključno sa 2017., za ukupno 17 godina, pri čemu je, od postavljanja word press verzije sajta, broj posetilaca je sa oko 20 porastao na preko 50 dnevno.
Na bazi ovog broja poseta, zaključio sam da je ovaj broj posetilaca realtivno veliki za ovu vrstu prezentacija, i da zaslužuje dalje ažuriranje prezentacije, koja bi ponudila više. Ovo sam uradio radi promocije Agencije »Blue Q Point«, ali i radi davanja u public share jednog dela materijala u širem interesu. Delom zbog onih posetilaca koji preko interneta žele da prikupe osnovne informacije o ISO 9000 i srodnim standardima (prezentacija navođena i kao literatura u diplomskim radovima studenata BU). Drugim delom zbog onih kojima je tehnička standardizacija na neki od načina profesija. Godine 2009. došlo je do ozbiljnog pada broja posetilaca, što je, nažalost, posledica promene domena (sa yu na rs).

Kako bih bio dosledan logici ovih standarda na ovoj stranici želim da ponudim način za prikupljanje percepcije ove prezentacije od strane posetilaca.

Kod nekih posetilaca ova prezentacija neće izazvati nikakve reakcije, a ređi će se, verujem, upustiti u kontakt preko e mail-a, a njima prepuštam kako i u kojoj formi će to uraditi. Za preostale koji žele da, sa ili bez sopstvenog predstavljanja, daju svoju ocenu ili pomognu u daljem unapređenju ove prezentacije, pripremljen je sledeći tipski
U P I T N I K