O standardu BS18000 OHSAS

UVOD

BS OHSAS 18000 je „rysk management“ standard, posvećen stavljanju „pod kontrolu“ rizika bezbednosti i povreda na radu (OH&S/bznr). OH&S menadžment sistem uspostavljava mehanizme koji vremenom smanjuju ove rizike i broj incidenata i jačaju pouzdanost organizacije u ispunjenju zakonskih, sopsvenih i drugih OH&S zahteva na koje se organizacija obavezala.

ISTORIJAT

OHSAS 18000 je britanski standard (BS), i nije standard ISO organizacije.

Dve moćne organizacije su se sukobile oko prava na izradu OH&S standarda:

–              ISO (International standard organisation), i

–              ILO (International labor organisation).

što je za posledicu imalo da ISO organizacija nije formirala svoj OH&S standard. Otvoreni prostor su iskoristili Britanski standardi, formirajući svoju seriju standarda za ocenjivanje OH&S menadžment sistema BS OHSAS 18000, i to 1999.god. Standardi su formirani tako da se naslanjaju na koncepciju ISO 14000 (ISO TC 207), i uz naslanjanje sadržaja i zahteva na ILO standard ILO-OSH. Proteklih godina došlo je do globalno masovnije primene OHSAS standarda, čemu nije smetalo ni odsustvo ISO organizacije kao autora, niti prisustvo ILO organizacije sa svojim alternativnim standardom. U skladu sa pravilima ažuriranja, OHSAS standardi su inovirani 2007. godine, emitovanjem izdanja 2.U Srbiji ISS izdaje SRPS BS OHSAS 18001/18002 godine 2008.

U paketu tranzicije standarda ISO9000 i ISO14000, kao i poslova na sinhronizaciji standarda, ISO organizacija je još jednom odlučila da pokrene izradu sopstvenog OH&S, odnosno HSE standarda, sa oznakom ISO45000. Ovaj standard je u izradi, trebao je da bude objavljen 2017., ali je objavljivanje pomereno ponovo, ovoga puta za 2018. Ima istu HLS strukturu usvojenu od Grupe za koordinaciju (10 poglavlja itd.).

FORMA

Serija BS OHSAS 18000 se sastoji iz dva standarda:

BS OHSAS 18001, Sistem upravljanja bezbednošću i zdarvljem na radu – Zahtevi, i

BS OHSAS 18002, Uputstvo za primenu BS OHSAS 18001.

Svrha ova dva standarda je:

BS OHSAS 18001, /samo/ocenjivanje menadžment sistema, i

BS OHSAS 18002, smernice za primenu zahteva standarda.

BS OHSAS 18002 je identičan po sadržaju sa BS OHSAS 18001, ali su svakom poglavlju BS OHSAS 18001 pridodate smernice i ilustracije kako bi se olakšala primena BS OHSAS 18001.

 

DOMAĆA OHS (BZNR) REGULATIVA:

ZAKON O RADU

ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

Pravilnik o načinu i postupku procene rizika, na radnom mestu i u radnoj okolini (+)

Pravilnik o programu, načinu i visini troškova stručnog ispita (+)

Pravilnik o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za koordinatora …

Pravilnik o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci (+)

 Pravilnik o evidencijama

Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan rad na radnom mestu

Pravilnik o preventivnim merama pri korišćenju sredstava za rad

Pravilnik o preventivnim merama pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu

Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanje radnog okruženja

Pravilnik o obezbeđivanju oznaka za bznr

 Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta

Uredba o o bznr na privremenim ili pokretnim gradilištima (+)

Pravilnik o preventivnim merama pri izlaganju kancerogenima i mutagenima

Pravilnik o preventivnim merama pri izlaganju elektromagnetnom polju

Pravilnik o preventivnim merama pri korišćenju opreme za rad sa ekranima

Pravilnik o preventivnim merama pri izlaganju azbestu

Pravilnik o preventivnim merama pri izlaganju biološkim štetnostima

Pravilnik o preventivnim merama pri izlaganju buci

Pravilnik o preventivnim merama pri izlaganju vibracijama

Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bznr

Pravilnik o visini troškova utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bznr

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan rad na plovilima koja obavljaju ribolov

Pravilnik o dozvoljenom nivou buke u žs

Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista

Uredba o preventivnima merama bznr na exp mineralnih sirovina dubinskim bušotinama

Uredba o preventivnima merama bznr usled rizika od eksplozivnih atmosfera

Znači, imamo jedan matični zakon (bznr), koji prati prva grupa Pravilnika koji uređuju ocenu rizika, rad Uprave, izdavanje licenci, i polaganje stručnih ispita. Drugu grupu čine opšti Pravilnici, koji se odnose na većinu poslodavaca, koji uređuju evidencije, preventivne mere, oznake itd. A u trećoj grupi su Pravilnici i Uredbe koji se odnose na specifične opasnosti, koje su relevantne samo za pojedine branše, počev od gradilišta, pa do plovila i eksploziva. Oznaka (+) ima smisao da su Pravilnici imali jednu ili više naknadnih izmena i dopuna.

REZIME

BS OHSAS 18001 je još jedan „rysk management“ standard. Svrha standarda je stavljanje pod kontrolu OH&S rizika. BS OHSAS 18001 već ima masovnu primenu. Glavna linija standarda je identifikovanje opasnosti, ocena rizika, uspostavljanje kontrola, praćenje perfomansi, pa sa unapređenjima ponovo nazad na ažuriranje ocene rizika. Standard je i sistemski jer se zahtevaju provere, preispitivanja, ciljevi itd.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *