SPC (Statistical Process Control)

UMESTO RADA, KRAĆE TUMAČENJE:

Statističke metode su poznate širem krugu ljudi, i nisu velika nepoznanica. Statistički režim u nadzoru proizvoda i procesa proističe iz prethodno urađenih FMEA analiza, i sadržan je i Kontrolnim planovima, gde se posebno fokusira statistički režim za specijalne karakteristike proizvoda i perfomanse procesa. U auto industriji je uobičajeno da se govori o izvorima varijacija, koji koji se statistički prevode u „glas procesa“, a koji je nužno uporediti sa tehničkim specifikacijama, koje su „glas kupca“. Dva glasa se mimoilaze kada se pojave nestabilnosti u procesima, koje uvek imaju svoje obične ili specijalne uzroke, do koji se dolazi primenom različitih root-cause metoda. Statistika se primenjuje i na atributivne i na varijabilne karakteristike. Statisikom dolazimo do tačnosti, preciznosti, srednje vrednosti, histograma, krive rasipanja i prirodnih granica procesa, koje poredimo sa specifikacijom da bi dobili statistički reprezentativne pokazatelje sposobnosti i stabilnosti, Cp i Cpk. Kod 6SIGMA metode težimo sužavanju Gausove krive, podizanju pouzdanosti na bitno viši nivo, na nivo 40-60 ppm, gde se samo ovaj okvirni nivo prisutnih otkaza proizvoda kod kupaca, na milion isporučenih komada, smatra prihvatljivim nivoom pouzdanosti. Osim ovih, imamo brojne druge prisutne tehnike, a u praksi je posebno raširen Pareto dijagram, kombinovan sa root-cause metodama, itd.