Upitnik

Vaše ime i prezime (obavezno)

Vaša e-pošta (obavezno)

Zanimanje

Firma

Ocena ukupnog kvaliteta prezentacija
 Bez ocene 1 2 3 4 5

Na kraju ostavljena mogućnost za davanje finalne ocene u slobodnoj formi, ali i davanje predloga na temu proširenja sadržaja prezentacije itd.:

Nadam se da ste posetu prezentaciji procenili za korisno potrošeno vreme, nadam se da Vam je posećivanje na neki način pomoglo, najavljujemo da će se ova prezentacija ubuduće redovno ažurirati , te da ćete proceniti za dovoljno zanimljivo da na ovu prezentaciju dođete ponovo.

Sa poštovanjem
Zvezdan Marković