adient
mei ta final

Agencija

Poslovnu agenciju „Blue Q Point“ osnovao je Zvezdan Marković, krajem juna 2000.god.

Agencija je osnovana u Beogradu, sa sedištem u ulici VI Ličke divizije 16, namenjena je konsalting i menadžment poslovima.

Agencija ima otvoreni dinarski i devizni žiro račun pri OTP Banci u Beogradu.

Poslovna agencija „Blue Q Point“ se bavi pre svega poslovima konsaltinga i treninga u auto industriji, uključujući treninge:

AUTOINDUSTRIJA:

IATF 16949 Osnove (2 dana),

IATF 16949 Tranzicija (2 dana),

IATF 16949 Interni audit, (4 dana),

VDA6.3 Procesni audit (2 dana),

VDA6.5 Audit proizvoda (1 dan),

APQP/CP (1 dan),

FMEA (1/2 dana),

AIAG VDA FMEA (3 dana),

PPAP (1 dan),

SPC (2 dana),

MSA (GR&R) (1 dan),

Problem solving (G8D/7S/A3/SS) (1 dan),

Error proofing (1 dan),

CTQ (1 dan) itd.

AUTOINDUSTRIJA/KONTINUIRANA UNAPREĐENJA:

5S (1 dan),

LEAN (2 dana),

LEAN I Kaizen radionica (4 dana),

LEAN SIX SIGMA (1/3/5 dana za YB/GB/BB),

LEAN SIX SIGMA (4 dana za GB, uz intro BB),

po metodologiji i u saradnji sa austrijskim partnerom, firmom RADING GROUP, uz najsavremenija metodska znanja i alatima vezanim za savremenu automobilsku industriju i radi direktno za velike proizvođače automobila širom EU. Sve obuke su pojedinačno trajanja 1-5 dana, uz primenu najmodernije metodologije, prezentacija, dosta radionica, puno flipova po zidovima, Kahoot kvizovima, a mogu biti zaokružene i testovima, koji su obavezni za neke od treninga (IATF Interni audit, VDA Procesni audit, Lean, Lean Six Sigma, itd.). Neke reference: Daido metal, FIAT (FCA), Magna Steyr, BMW, Yura corporation, Adlerital Plastic, Leoni, Delphi Packard, Mei Ta Europe, Adient seating, PKC Group, Mecaplast, Autos top, Kromberg Schubert, Coficab, NIS (Lean Six Sigma GB), Metech (Lean Six Sigma GB), itd. Treninzi se organizuju u okviru “Blue Q Point”, u saradnji sa firmom “Rading group”, kao i u saradnji sa TMS Akademijom (FCA, Norma grupa, itd.), i sa TLSSC Srbija (Kuhne Nagel, Siemens mobility, OTP Banka, itd.). Jedan od trenera može biti i gospodin Radišić Darko, Dipl. Ing. vlasnik i direktor firme RADING GROUP, Graz, Austrija.

Poslovna agencija „Blue Q Point“ takođe može da ponudi i 1-dnevne osnovne obuke, 2-dnevne obuke za interne auditore i konsalting primene za QMS, EMS i OHS. Kao i obuku strateškog menadžmenta (sa ili bez alata optimizacije procesa). Sve ove obuke se realizuju sa sličnim interaktivnim tehnikama, uključuju puno radionica, testove itd. Ovakve obuke su održane u više desetina kompanija.

Misija Agencije je da doprinese jačanju konkurentnosti nacionalne ekonomije unutar sopstvenog delokruga rada, tj. unutar tehničke standardizacije.

Svi treninzi Agencije “Blue Q Point” su od 01.08.2020., raspoloživi i on line, i to sa “Covid-19” popustom, dokle god takve okolnosti traju.