Komentari

Poštovani posetioci,

na prezentaciji se godišnji broj posetilaca kretao na sledeći način:

godina broj posetilaca
2000 – 150dijagramposete_v
2001 – 550
2002 – 800
2003 – 1.130
2004 – 1.808
2005 – 3.593
2006 – 3.425
2007 – 4.905
2008 – 6.182
2009 – 3.234
2010 – 5.340
2011 – 6.641
2012 – 7.201
2013 – 16.011
2014 – 27.003
2015 – 26.479
2016 – 25.344
2017 – 21.898

2018 – 20.706

2019 – 29.877

2020 – 41.116

2021 – 45.159

2022 – 74.206

2023 – 118.149

UKUPNO 493.242 posetilac zaključno sa 2023., za ukupno 23 godine, pri čemu je u proseku sada par stotina poseta dnevno.
Na bazi ovog broja poseta, zaključio sam da je ovaj broj posetilaca realtivno veliki za ovu vrstu prezentacija, i da zaslužuje dalje ažuriranje prezentacije, koja bi ponudila više. Ovo sam uradio radi promocije Agencije »Blue Q Point«, ali i radi davanja u public share jednog dela materijala u širem interesu. Delom zbog onih posetilaca koji preko interneta žele da prikupe osnovne informacije o uključenim temama (prezentacija navođena i kao literatura u diplomskim radovima studenata BU). Drugim delom zbog onih kojima ove teme na neki od načina profesija.

Opciju komentara smo morali da uklonimo zbog nusefekata.