adient
mei ta final

Komentari

Poštovani posetioci,

na prezentaciji se godišnji broj posetilaca kretao na sledeći način:

godina broj posetilaca
2000 – 150dijagramposete_v
2001 – 550
2002 – 800
2003 – 1.130
2004 – 1.808
2005 – 3.593
2006 – 3.425
2007 – 4.905
2008 – 6.182
2009 – 3.234
2010 – 5.340
2011 – 6.641
2012 – 7.201
2013 – 16.011
2014 – 27.003
2015 – 26.479
2016 – 25.344
2017 – 21.898

2018 – 20.706

2019 – 29.877

UKUPNO 214.377 posetilac zaključno sa 2019., za ukupno 19 godina, pri čemu je, od postavljanja word press verzije sajta, broj posetilaca je sa oko 20-30 porastao na preko 50-80 dnevno.
Na bazi ovog broja poseta, zaključio sam da je ovaj broj posetilaca realtivno veliki za ovu vrstu prezentacija, i da zaslužuje dalje ažuriranje prezentacije, koja bi ponudila više. Ovo sam uradio radi promocije Agencije »Blue Q Point«, ali i radi davanja u public share jednog dela materijala u širem interesu. Delom zbog onih posetilaca koji preko interneta žele da prikupe osnovne informacije o ISO 9000 i srodnim standardima (prezentacija navođena i kao literatura u diplomskim radovima studenata BU). Drugim delom zbog onih kojima je tehnička standardizacija na neki od načina profesija. Godine 2009. došlo je do ozbiljnog pada broja posetilaca, što je, nažalost, posledica promene domena (sa yu na rs).

Opciju komentara smo morali da uklonimo zbog nusefekata.