Vlasnik agencije

ZMarkovicZvezdan Marković je rođen 1959.god. u Beogradu.
Živi u Beogradu, sa ćerkom Nađom i suprugom, Dr Vesnom Janičić Marković.
Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1986.god.

Bio je zaposlen u Industriji motora Rakovica (tada 3.000 zaposlenih), Beograd, u periodu 1987.-2007.god. U IMR-u bio šef odeljenja, službe i 10 godina direktor kvaliteta. U periodu 1997.-98.god. postavljen za direktora upravljanja kvalitetom sa zaduženjem uvođenja standadrda ISO 9000. Po uvođenju standarda i sertifikacije od strane domaćeg YUQS-a i švajcarskog SQS-a krajem 1998.god. kao direktor upravljanja kvalitetom učestvovao u održavanju sertifikovanog statusa kroz period od tri sertifikacije, od 1998. do 2006.god.

U svet ISO 9000 ušao ranih 90-tih. Prvu formalnu obuku prošao 1995.god. na 5-dnevnom seminaru (bez ANSI RAB akreditacije) organizovanom od strane FON-a, na kome je predavač bio ANSI&RAB ocenjivač, Dr Paul Andre. Formalna kvalifikacija proširena 2000.god. i višednevnim seminarom AQE, povodom tranzicije ISO 9000:2000 (takođe Dr Paul Andre, Certificate No.: CC010706-Y2K-05). Obuka za Sistem ISO 9000:2000, je dopunjena još jednim, ovoga puta ANSI&RAB akreditovanim seminarom, takođe pri AQE, (Registrar Accreditation Board, USA, Certificate No.: 040927QLA-03) 2004.god. Formalna kvalifikacija je dopunjena 2009. sa 5-dnevnim IRCA EMS Lead auditor kursom (Euroquality, Nigel Bauer & Associates), na osnovu čega je usledila diploma EMS Auditora (Certificate No.: EMS/2009/1089), kao i 2010. sa 5-dnevnim IRCA BS OHSAS Lead auditor kursom (Euroquality, Excel Partnership), na osnovu čega je usledila diploma OHSAS Auditora (Certificate No.: A17225, Ex85:1020, uz transfer na ISO45001, od strane TUV SUD Akademie 2018). Posredstvom USAID-a prisutvuje 2-dnevnoj obuci za konsultante za FSC/PEFC (VII 2009., od strane BM Trada), a potom i na 2-dnevnoj obuci za FSC Auditora (II, 2010., BM Trada), na osnovu čega postaje FSC Lead Auditor. Od maja 2017. je i IATF 16949:2016 Auditor (SGS), kao i VDA 6.3 Procesni Auditor (sertifikat TQM, pod licencom VDA QMC). U autoindustriji, realizuje i Procesne audite prema VDA 6.3, bilo kao interne, bilo kao eksterne. Realizovao ukupno oko 580 audita.

Zvezdan Marković smatra za posebno važne i svoje neformalne dokvalifikacije.

U ulozi direktora upravljanja kvalitetom, kvalifikovanje IMR-a za dobavljača (izrada radilica) britanskog licencionara Prekins, Peterborough (1996.-1998.), uz višemesčnu saradnju, više audita od strane kupca, i jednonedeljnu posetu kupcu.
U ulozi konsultanta, kotorskog proizvođača ležajeva, Daido metal Kotor, za dobavljača kompanija Ford i Honda, prvo kao konsultant primene ISO 9000, a potom kao konsultant za primenu QS 9000/TS 16949 (2002.-2003.) u kompaniji koja je prva u tadašnjoj zemlji, SCG, dobila TS16949 sertifikat od austrijske sertifikacione kuće ÖQS, krajem 2004.god.
U ulozi konsultanta strateškog menadžmenta, u okviru EAR projekta restruktuiranja Ministarstva za kapitalne investijcije, a u saradnji sa predstavnicima švedske konsultantske kuće AF Group (2005.-2006.).
Zvezdan Marković je bio registrovani nacionalni ocenjivač ISO 9000 pri Saveznom zavodu za standadizaciju od 1999.-2002.god. Od 1999.god. (ali ozbiljno reaktivirano 2007.) je i gostujući ocenjivač sertifikacione kuće YUQS (146 audita), sa statusom Lead QMS Auditora i Lead EMS Auditora i Lead OHSAS Auditora, spoljnjeg saradnika. Od 2004. do 2005.god. radio je i kao QMS auditor (8 audita) za američku sertifikacionu kuću u Beogradu, AQA. Od 2009. radi, kao QMS, EMS i OHSAS Auditor (7 audita), za francusku sertifikacionu kuću Bureau Veritas. Od 2010. radi, kao FSC CoC Lead Auditor (3 audita), za britansku sertifikacionu kuću BM Trada. Od 2011. radi i kao Lead QMS, EMS, OHSAS i FSC Auditor za sertifikacionu kuću TMS CEE, partnera TUV SUD, sa 410 audita do sada. Jedan deo treninga se organizuje u saradnji sa TMS Akademijom.

Zvezdan Marković je takođe i sertifikovani LSS MBB (Lean Six Sigma Master Black Belt), sa sertifikatima MSI i TLSSC, akreditovanim od IASSC. Kao LSS MBB je angažovan i na poslovima treninga, koučinga projekata, facilitacije Kaizen evet-a i konsaltinga Lean Six Sigma za holansku kuću TLSSC, kako u zemlji, tako i van (CEE zona).

Deo svojih iskustava Zvezdan Marković je prezentovao i kroz objavljivanje 12 stručnih radova u stručnoj periodici, uključujući časopis Kvalitet/FQCE (1998., 2008., 2009., 2010.), nacionalna savetovanja JUSK-a (1999., 2002., 2008.), Konferencije Auto udruženja PUPDVS (2004., 2006., 2008.) itd.

Od 2018. je pri domaćem Telu za akreditaciju ATS-u, član Komiteta za auditore i menadžere kvaliteta. Takođe je i član AIAG.

Takođe početkom 2008. formirano partnerstvo sa austrijskim kolegom Darkom Radišićem, vlasnikom firme Rading Group,  sa namerom da se domaćem tržištu ponude zajedničke usluge edukacije i konsaltinga TS16949, što je 2011. rezultiralo serijom zajedničkih treninga (FAS) i prvim konsaltingom (Sinter). Jedan od rezultata je i da je, nakon obuke, Zvezdan Marković postao i sertifikovani trener za TS16949, od strane firme Rading group. Takođe, deo ove saradnje je i učešće u podršci koju je kompanija „Magna Steyr“ davala u projektu J11 za kompaniju BMW Brilliance (Shenyang, Kina, April- Maj 2014.), kao ekspert za kvalitet u auto industriji.

Od juna 2000.god. je osnivač i vlasnik Poslovne agencije „Blue Q Point“.