Standard IATF 16949:2016 i tranzicija

U Augustu 2016, ISO (International Standards Organization) je potvrdila da će ISO/TS 16949:2009 biti zamenjen sa novim međunarodnim standardom za autoindustriju, IATF 16949:2016 , baziranom na ISO 9001:2015.
Oktobra 2016, novi IATF 16949 je objavljen i sada se može pribaviti od IATF Oversight Offices u više jezika (www.iatfglobaloversight.org).
Osim toga, nova sertifikaciona pravila za sertifikaciju prema IATF 16949:2016 su puštena Novembra 2016.

Dana 15 Septembr, 2018, „stari“ sertifikati ISO/TS 16949 bazirani na ISO 9001:2008 će prestati da budu validni. Tranzicija će trajati 23 meseca.
Preporučuje se da tranzicioni audit bude izveden do Maja 2018 da bi se izbegao konflikt sa rokovima vezanim za upravljanje neusaglašenostima (90 dana).

IATF 16949:2016 je naslednik ISO/TS 16949:2009.
IATF 16949:2016 je strukturom i zahtevima potpuno na liniji sa ISO 9001:2015, ali je i standard namenjen jednom sektoru koji nadograđuje ISO 9001:2015.
IATF 16949:2016 je inovativni dokument snažno orjentisan na kupce. Stvaran je na osnovu odziva od intitucija sertifikacije, auditora, dobavljača i OEM-ova koji su razmotreni i sadrže opšte zahteve kupaca u automobilskoj industriji.
Procedura sertifikacije je definisana u posebnom dokumentu: „Pravila za postizanje IATF priznanja”

Standard IATF 16949 donosi brojne promene, a među najznačajnijima su:
Razmišljanje na bazi rizika
Bezbednost proizvoda
Analizu otkaza i proces NTF
Naučene lekcije − upravljanje znanjem
Inicijalni pristup upravljanju žalbama
Integracija razvoja ugrađenog softvera i izmene

Cilj IATF 16949:2016 je razvoj sistema upravljanja kvalitetom koji
Podržava kontinuirana unapređenja.
Daje prioritet izbegavanju otkaza.
Podržava smanjenje varijacija i rasipanja u lancu nabavke

IATF 16949:2016 definiše osnovne zahteve za sistem upravljanja kvalitetom za kompanije u autoindustriji sa snažnom orjentacijom prema kupcu jer integriše i posebne zahteve kupaca autoindustrije.
IATF 16949 je baziran na „Strukturi Visokog Nivoa“ iz ISO 9001:2015.
IATF 16949 mora biti korišćen zajedno sa ISO 9001:2015. Ovo znači da se oba standarda moraju paralelno koristiti da bi se pokrili svi zahtevi. IATF 16949 se ne može koristiti odvojeno.
Ovaj koncept treninga se primarno fokusira na nove zahteve dopunskih poglavlja IATF 16949:2016.
U novom IATF 16949, IATF stavlja naglasak na efektivnost sertifikacionog audita stavljajući više pažnje na relacije između karti indikatora, unapređenja i sertifikacije.

Agencija „Blue Q Point“ od 01.02.2017. nudi treninge za Tranziciju IATF 16949 (2 dana), kao i novi trening za IATF 16949 Interne auditore (4 dana).