Uvod u HACCP

Ovde ce se ponuditi informativno samo osnove o najrelevantnijim sistemima bezbednosti hrane, obzirom da se Agencija „Blue Q Point“ njima ne bavi.

Deo prostora posvecen je Preporucenenom medunarodnom kodu prakse, CAC/RCP 1-1969, Revizija 4-2003 Opšti principi higijene hrane, kao propisu koji je najduže prisutan kada je bezbednost hrane u pitanju. Usvajanjem ovog Kodeksa od strane Komisije Codex Alimentarius, 1997.g., usvojena je i preporuka za primenu HACCP sistema, uz usvojene dopune 1999. Smernice za primenu HACCP su usvojene 2003. Za bolje razumevanje ovde su ponudeni prilozi: sadržaj, principi HACCP i smernice za primenu HACCP.

U drugom delu su dati materijali vezani za danski standard DS 3027 E:2002, obzirom da je do 2005.god. ovaj standard služio za sertifikaciju sistema HACCP. I ovde su ponudeni sadržaj, predgovor i uvod radi jasnije slike o samom standardu.

U trecem delu su ponudeni materijali vezani za novi standard ISO 22000:2005., kojim se ISO organizacija prikljucuje standardizaciji sistema bezbednosti hrane, i koji bi ubuduce trebao biti osnov za akreditovanu sertifikaciju sistema bezbednosti hrane. I ovde su ponudeni sadržaj i uvod radi jasnije slike o samom standardu, kao i relacije sa sistemom HACCP.

F.1. CAC/RCP 1-1969, Revizija 4-2003

F.1.1. Sadržaj
F.1.2. Uvod
F.1.3. Prilog HACCP, preambula
F.1.4. Prilog HACCP, principi
F.1.5. Prilog HACCP, smernice za primenu
F.1.6. Prilog HACCP, primena
F.1.7. Prilog HACCP, primena, dijagram

F.2. DS 3027 E:2002.

F.2.1. Sadržaj
F.2.2. Pregovor
F.2.3. Uvod

F.3. ISO 22000:2005.

F.3.1. Sadržaj
F.3.2. Uvod
F.3.3. Veza HACCP i ISO 22000:2005