SPC (Statistical Process Control)

Statističke metode su poznate širem krugu ljudi, i nisu velika nepoznanica. Statistički režim u nadzoru proizvoda i procesa proističe iz prethodno urađenih FMEA analiza, i sadržan je i Kontrolnim planovima, gde se posebno fokusira statistički režim za specijalne karakteristike proizvoda i perfomanse procesa. U auto industriji je uobičajeno da se govori o izvorima varijacija, koji koji se statistički prevode u „glas procesa“ (VOP), a koji je nužno uporediti sa tehničkim specifikacijama, koje su „glas kupca“ (VOC). Dva glasa se mimoilaze kada se pojave nestabilnosti u procesima, koje uvek imaju svoje obične ili specijalne uzroke, do koji se dolazi primenom različitih root-cause metoda. Statistika se primenjuje i na atributivne i na varijabilne karakteristike. Statističkim procesuiranjem podatka dolazimo do statističkih parametara koji se odnose na centralnu tendenciju i varijacije, odnosno i do prirodnih granica procesa, koje poredimo sa specifikacijom (LSL; USL, granicama specifikacije), da bi dobili statistički reprezentativne pokazatelje sposobnosti i stabilnosti, Cp i Cpk, za koje je kriterijum prihvatljivosti 1,33. Ovde se ponekad dodaje Z score, kao svojevrsni mešani indikator, a u posebnim prilikama se koriste modifikovani indikatori tipa Cm, Cmk, Ppk itd. Kod Six Sigma metode težimo obaranju prisustva defekata na bitno niži nivo, sužavanju varijacija, podizanju pouzdanosti na bitno viši nivo, deklarativno na 3,4 ponekad formalno na nivo 40-60 ppm, gde se samo ovaj okvirni nivo prisutnih otkaza proizvoda kod kupaca, na milion isporučenih komada, smatra prihvatljivim nivoom pouzdanosti. U praksi je izuetno teško postići ove nivoe pouzdanosti, te je neophodno opravdati ovakav napor i budžete takvih projekata dovoljnom promenom percepcije kupaca, ili finansijskim benefitima koji bitno prevazilaze budžete takvih projekata. za izvođenje ovih složenih kalkulacija se obično koriste neki od specijalizovanih softvera (recimo Q stat, Sonata,…), ili softveri kao što je Minitab, koji osim ovakvih statističkih studija, rade i složenije statističke obrade poput testiranja hipoteza (ANOVA, Korelacije sa regresijama, DOE,…).