O standardu ISO45000 ( OHSAS)

UVOD

ISO45000 je „rysk management“ standard, posvećen stavljanju „pod kontrolu“ rizika bezbednosti i povreda na radu (OH&S/bznr). OH&S menadžment sistem uspostavljava mehanizme koji vremenom smanjuju ove rizike i broj incidenata i jačaju pouzdanost organizacije u ispunjenju zakonskih, sopsvenih i drugih OH&S zahteva na koje se organizacija obavezala.

ISTORIJAT

ISO45000 je naslednik prethodno široko primenjenog OHSAS 18000. Novi standard se samo prilagodio novoj HLS strukturi ISO 9000 i ISO 14000, dok je po svom sadržaju prilagođen OH&S rizicima.

OHSAS 18000 je britanski standard (BS), i nije standard ISO organizacije. Dve moćne organizacije su se sukobile oko prava na izradu OH&S standarda:

–              ISO (International standard organisation), i

–              ILO (International labor organisation).

što je za posledicu imalo da ISO organizacija nije formirala svoj OH&S standard. Otvoreni prostor su iskoristili Britanski standardi, formirajući svoju seriju standarda za ocenjivanje OH&S menadžment sistema BS OHSAS 18000, i to 1999.god. Standardi su formirani tako da se naslanjaju na koncepciju ISO 14000 (ISO TC 207), i uz naslanjanje sadržaja i zahteva na ILO standard ILO-OSH. Proteklih godina došlo je do globalno masovnije primene OHSAS standarda, čemu nije smetalo ni odsustvo ISO organizacije kao autora, niti prisustvo ILO organizacije sa svojim alternativnim standardom. U skladu sa pravilima ažuriranja, OHSAS standardi su inovirani 2007. godine, emitovanjem izdanja 2.U Srbiji ISS izdaje SRPS BS OHSAS 18001/18002 godine 2008.

U paketu tranzicije standarda ISO9000 i ISO14000, kao i poslova na sinhronizaciji standarda, ISO organizacija je još jednom odlučila da pokrene izradu sopstvenog OH&S, odnosno HSE standarda, sa oznakom ISO45000. Ovaj standard je objavljen 2018.

DOMAĆA OHS (BZNR) REGULATIVA:

ZAKON O RADU

ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

Pravilnik o načinu i postupku procene rizika, na radnom mestu i u radnoj okolini (+)

Pravilnik o programu, načinu i visini troškova stručnog ispita (+)

Pravilnik o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za koordinatora …

Pravilnik o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci (+)

 Pravilnik o evidencijama

Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan rad na radnom mestu

Pravilnik o preventivnim merama pri korišćenju sredstava za rad

Pravilnik o preventivnim merama pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu

Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanje radnog okruženja

Pravilnik o obezbeđivanju oznaka za bznr

 Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta

Uredba o o bznr na privremenim ili pokretnim gradilištima (+)

Pravilnik o preventivnim merama pri izlaganju kancerogenima i mutagenima

Pravilnik o preventivnim merama pri izlaganju elektromagnetnom polju

Pravilnik o preventivnim merama pri korišćenju opreme za rad sa ekranima

Pravilnik o preventivnim merama pri izlaganju azbestu

Pravilnik o preventivnim merama pri izlaganju biološkim štetnostima

Pravilnik o preventivnim merama pri izlaganju buci

Pravilnik o preventivnim merama pri izlaganju vibracijama

Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bznr

Pravilnik o visini troškova utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bznr

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan rad na plovilima koja obavljaju ribolov

Pravilnik o dozvoljenom nivou buke u žs

Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista

Uredba o preventivnima merama bznr na exp mineralnih sirovina dubinskim bušotinama

Uredba o preventivnima merama bznr usled rizika od eksplozivnih atmosfera

Znači, imamo jedan matični zakon (bznr), koji prati prva grupa Pravilnika koji uređuju ocenu rizika, rad Uprave, izdavanje licenci, i polaganje stručnih ispita. Drugu grupu čine opšti Pravilnici, koji se odnose na većinu poslodavaca, koji uređuju evidencije, preventivne mere, oznake itd. A u trećoj grupi su Pravilnici i Uredbe koji se odnose na specifične opasnosti, koje su relevantne samo za pojedine branše, počev od gradilišta, pa do plovila i eksploziva. Oznaka (+) ima smisao da su Pravilnici imali jednu ili više naknadnih izmena i dopuna.

REZIME

BS OHSAS 18001 je još jedan „rysk management“ standard. Svrha standarda je stavljanje pod kontrolu OH&S rizika. BS OHSAS 18001 već ima masovnu primenu. Glavna linija standarda je identifikovanje opasnosti, ocena rizika, uspostavljanje kontrola, praćenje perfomansi, pa sa unapređenjima ponovo nazad na ažuriranje ocene rizika. Standard je i sistemski jer se zahtevaju provere, preispitivanja, ciljevi itd.