Seminar „Strateški menadžment“

1. UVOD

Seminar Strateški „menadžment” je nadograđen na seminar „Osnove mendžmenta” tj. „Menadžerske veštine”, koji je bio svojevremeno deo projekta: ICB SERBIA Projekat: Transport Department Restructuring 2005/2006. (u okviru projekta Z. Marković je bio angažovan kao short term expert za menadžment i organizaciju, kao deo austrijskog TCA tima koji je tesno sarađivao sa švedskim AF Group timom, koji je vodio ovaj međunarodni projekat, na čelu sa tim liderima, prvo g. U. Halloff, a potom g. J. Hartig, uz usvojeni slogan „We are building perfomance culture”).

Seminar je bio namenjen višem i srednjem menadžmentu MKI/TD (Sektora saobraćaja Ministarstva za kapitalne investicije) i javnih preduzeća (Putevi Srbije, Železnice Srbije itd.), svrha je bila podizanje njihove menadžerske sposobnosti kroz seminar koji će pružiti osnovna znanja o menadžmentu primenom ove prezentacije i pratećih radionica koje su integralni deo seminara.

Seminar je namenjen pre svega malim i srednjim privatnim kompanijama koje su došle do faze razvoja u kojoj je potrebno unaprediti kako ukupni menadžment sistem, tako i menadžerske veštine sopstvenih menadžera. Seminarom su obuhvaćeni istorijat i uvod u menadžment, sa težištem na elementima klasičnog ali posebno strateškog menadžmenta, koji se uspostavio kao aktuelni svetski menadžment trend.

Do sada su realizovana dva seminara Strateškog menadžmenta:

„Putevi Srbije“, Beograd, 22.-23.03.2007.
„Metalka Majur”, Jagodina, 18.-19.0-11.2007.

Metalka MajurJagodina_v
2. PROGRAM RADA SEMINARA:

seminar

Programom su predviđene:

 

prezentacije (ukupno 6 celina sa prezentacijom, ukupno 90 power point slajdova) su polaznici dužni da prate, uz povremeno uključivanje inicirano od predavača,
radionice 4 slučaja primera (sa aktivnim uključivanjem polaznika u radu timova) i
radionice sa 2 vežbe (pojedinačne vežbe polaznika) za koje će dobiti odgovarajuće radne materijale.
Predviđeno je popunjavanje upitnika kojim će oceniti efikasnost i efektivnost samog seminara na njegovom završetku.

 

3. ORGANIZACIJA SEMINARA

 

Seminar se održava kao dvodnevna interaktivna obuka. U principu se seminar održava u prostorijama klijenta.

 

Broj polaznika se kreće između 8 i 25. Minimalni broj polaznika je 8, što omogućava formiranje dva tima po 4 polaznika (planirane 4 case study radionice nisu moguće bez min 2 tima sa min 4 polaznika), dok je maksimalni broj polaznika 25 (5 timova), što je gornja granica za optimalni rad predavača.

 

Svi polaznici, nakon formalizovanja dogovora o održavanju seminara, dobijaju Priručnik strateškog menadžmenta (30 strana, što je potrebno prostudirati pre seminara), kao jedan od edukativnih materijala. Tokom seminara polaznici su obavezni na aktivno učešće u seminaru kroz učestvovanje u timskim radionicama (4 case study radionice), kao i u pojedinačnom rešavanju vežbi. Po završetku seminara svi polaznici dobijaju odgovarajuće diplome o pohađanju seminara.

 

Zainteresovane strane se mogu obratiti na telefone Agencije „Blue Q Point“ za sve detalje oko seminara, dok se prijavljivanje za seminar obavlja preko mail-ova Agencije. Cena po polazniku je nešto veća u odnosu na seminare Interne provere. Tehnički je moguće objediniti i polaznike iz 2-3 firme, pri čemu bi se seminar održao u jednoj od firmi, što je predmet posebnog dogovora. Moguće je i pojedinačno prijavljivanje zainteresovanih. U slučaju prijavljivanja pojedinačnih interesenata, Agencija „Blue Q Point“ će razmotriti održavanje seminara u soptvenim prostorijama ili priključivanje zainteresovanih u neki od dogovorenih seminara.

 

4. LITERATURA:

 

„MANAGEMENT”, J. Stoner, R. Friman, D. Gilbert, ISBN 86-7307-040-6, USA,1995.
„STRATEGIC MANAGEMENT”, J.David Hugner& T. L. Wheelen, ISBN 0-201-34594-3, USA, 1998.
„RAZVOJ STRATEGIJE POSLOVANJA”, David Raker, Berkley University, USA, 1989.
„MARKETING PLAN”, Malcolm McDonald, Peter Morris, Bradford, UK, 1984.
„UPRAVLJANJE MARKETINGOM”, prof. Phillip Kotler, USA, 1982.
„TQM MODEL ZA POSLOVNU IZVRSNOST”, mr Milenko Heleta, SCG, 1998.
„UNIQUE VALUE“, Dunham Markus, Barwise Stevens, USA, ISBN 0-02-614491-3, 1993.
„STRATEŠKO PLANIRANJE”, R. Hummersmitsh, USA, 1991.
„ODLUČIVANJE U MENADŽMENTU”, M. Zečević, SCG, 1991.
„EFFECTIVE EXECUTIVE”, P. Drucker, USA, 1967.
„THE NATURE OF MANAGERIAL WORK”, H. Mintzberg, USA, 1973.
„SCIENTIFIC MANAGEMENT”, F. Taylor, USA, 1947.
„INDUSTRIAL AND GENERAL ADMINISTRATION”, H. Fayol, USA, 1930.
„MOTIVATION AND PERSONALITY”, A. Maslow. USA, 1964.
„MANAGEMENT PRACTISE IN LEARNING ORGANIZATIONS” M. McGill, USA, 1992.
„CORPORATE CULTURE AND PERFOMRMACE”, J. Kotter, 1992.
„LEADERSHIP: GOOD, BETTER, BEST”, B. Bass, USA, 1985.
„LEADERSHIP”, J. McGregor Burns, USA, 1978.
„HUMAN SIDE OF ENTERPRISE”, D. McGregor, USA, 1960.
„ORGANISATIONAL DEVELOPMENT”, W. L. French, GB, 1981.