F.1.6. CAC/RCP 1-2003., HACCP, PRIMENA HACCP

Okupljanje HACCP tima
Opis proizvoda
Identifikovanje nameravane upotrebe
Konstruisanje dijagrama toka
Potvrda dijagrama toka na licu mesta
Listanje svih potencijalnih rizika pridruženih svakom koraku, sprovodenje analize rizika, i razmatranje bilo kojih mera za kontrolu identifikovanih rizika (PRINCIP 1)
Odredivanje Kriticnih Kontrolnih Tacaka (PRINCIP 2)
Uspostavljanje kriticnih granica za svaku KKT (PRINCIP 3)
Uspostavljanje sistema nadzora za svaku KKT (PRINCIP 4)
Uspostavljanje korektivnih mera (PRINCIP 5)
Uspostavljanje procedure verifikacije (PRINCIP 6)
Uspostavljanje Dokumentacije i Cuvanje Zapisa (PRINCIP 7)