F.2.1. DS 3027 E:2002., SADRŽAJ:

Predgovor 4
Uvod 5
1. Oblast primene 6
2. Normativne reference 6
3. Definicije 6
4. Zahtevi sistema HACCP 9
4.1. Odgovornost rukovodstva 9
4.1.1. Politika bezbednosti hrane 9
4.1.2. Organizacija 9
4.1.3. Preispitivanje rukovodstva 10
4.2. Zahtevi sistema 10
4.2.1. Opšte 10
4.2.2. Plan HACCP 10
4.2.3. GMP 10
4.3. Kontrola dokumenata 11
4.4. Analiza opasnosti 11
4.4.1. Opšte 11
4.4.2. Opis sirovina i proizvoda 11
4.4.3. Identifikacija namene proizvoda 12
4.4.4. Dijagram toka i skice crteža 12
4.4.5. Identifikacija i ocenjivanje opasnosti 12
4.5. Kontrola odgovarajuce opasnosti 13
4.5.1. Utvrdivanje mera kontrole 13
4.5.2. Kriticne kontrolne tacke (KKT) 13
4.5.3. Kriticne granice za svaku kriticnu kontrolnu tacku (KKT) 13
4.5.4. Sistem pracenja za svaku kriticnu kontrolnu tacku (KKT) 13
4.5.5. Korektivne mere za svaku kriticnu kontrolnu tacku (KKT) 13
4.6. GMP mere 14
4.6.1. Utvrdivanje GMP mera 14
4.6.2. Dokumentovanje GMP mera 14
4.7. Sprovodenje HACCP sistema 14
4.7.1. Zapisi koji se odnose na HACCP menadžment sistem 14
4.7.2. Kontrola neusaglašenog proizvoda 14
4.7.3. Obaveštenje i povlacenje 15
4.7.4. Kontrola merne opreme i metode 15
4.8. Održavanje HACCP menadžment sistema 15
4.8.1. Opšte 15
4.8.2. Komunikacija sa HACCP timom 15
4.8.3. Verifikacija HACCP menadžment sistema 16
Aneks A (informativno) Smernice o korespodenciji izmedu ISO 9001:2000 i DS 3017:2002 17
Bibliografija 19